Strategy AND Implementation

Lucas (Robert) Hendrikse

Na een carrière van 27 jaar in de corporate wereld bij DSM en aangevuld met inmiddels 10 jaar MKB ervaring (zowel als executive als non-executive), richt ik mij nu op de opbouw van een portfolio als interim executive, non-executive en adviseur. Het geeft mij veel energie om mijn ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten en zo organisaties te helpen hun doelen te bereiken of te helpen de doelen scherper te stellen.

Mijn bescheidenheid en inlevingsvermogen zijn een goede basis om snel de belangen en verhoudingen binnen een organisatie te doorgronden en zo snel toegevoegde waarde te leveren. En met mijn jarenlange ervaring met betrekking tot strategie(-implementatie) kan ik helpen de kansen en bedreigingen in kaart te brengen en de juiste strategische keuzes te maken die dan ook geïmplementeerd worden.

Mijn focus ligt op B-to-B bedrijven en non-profit organisaties. Dit laatste heeft mijn interesse gelet op mijn achtergrond als oprichter van de inmiddels 11 jaar oude Stichting Lotje.

Interim Management

Met een brede achtergrond in de internationale corporate wereld alsmede in het MKB, ben ik snel in staat een business te doorgronden en me een beeld te vormen van de prioriteiten. Ik heb veel ervaring met zowel turn-around processen als ook het managen van groei-strategieën. Ik heb een hands-on benadering met de focus op het te behalen resultaat. Graag doe ik dit als teamspeler.

Non-Executive

Met een trackrecord van inmiddels bijna tien jaar als commissaris en tevens als lid van een Advisory Board , begrijp ik de rol die ik vervul in het waarborgen van een gezonde bedrijfsvoering. Mijn oorspronkelijke financiële achtergrond helpt mij hier ook. Mijn focus ligt op strategie(-implementatie) en organisatieontwikkeling waarbij ik een gezonde balans betracht tussen het adviseren en toezicht houden.

Advies

Na vele strategische processen te hebben doorlopen ben ik snel in staat te helpen de kansen en uitdagingen in kaart te brengen en tot strategische opties te komen. Eventueel kan dit door gebruik te maken van een mij eigen gemaakte tool. Ik vind de focus op een haalbaar implementatieplan overigens net zo relevant. De adviesrol kan naar wens op maat worden ingevuld.