Lucas (Robert) Hendrikse

Geboren (1962) in een warm gezin heb ik een onbezorgde jeugd gehad waarin ik veel aan competitieve sportbeoefening op hoog niveau heb gedaan.

Studie

Na het VWO heb ik de studie HEAO Bedrijfseconomie afgerond aan de Haagse Hogeschool.

Werk

Cijfers
In mijn eerste 2,5 jaar bij Gist-brocades heb ik me in financiële functies kunnen bekwamen waarmee ik een goede basis heb gelegd om “de cijfers” snel te kunnen doorgronden.

Business
Na mijn overstap naar de Antibiotica Divisie heb ik de kant van de “business” leren kennen; zo kon ik groeien in verschillende functies en ontdekken dat hier mijn toekomst lag.

Culturen
Al snel werd de wereld mijn werkterrein en bleek dat ik in verschillende culturen mijn weg kon vinden (van China tot Mexico tot India tot USA etc.). Dit heeft me ook zeker geholpen tijdens een periode als expat (Zwitserland en China, 2007-2010).

Mensen
Toen ik na mijn overstap naar de Food Ingredients Divisie directer leiding ging geven werd duidelijk dat de aansturing van teams mij lag. Ik was me ervan bewust hoe belangrijk het is dat teamleden hun eigen verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om zo samen tot juiste besluiten te komen. Als leider heb je de eindverantwoordelijkheid maar een groot deel van de kennis zit bij de teamleden. Ook begeleidde ik de ontwikkeling van medewerkers en jonge talenten (o.a. als lid van de Board van DSM Next).

Strategie
Het zorgvuldige strategieproces binnen DSM (de Business Strategic Dialogue) heb ik meerdere keren toegepast om binnen relatief korte tijd met een organisatie een goede analyse te maken van de staat van de business en de eventuele benodigde aanpassingen. Dit heb ik verder aangescherpt als lid van de Board van de Nutrition Divisie, verantwoordelijk voor strategie.

Als President van de Antibiotica Divisie heb ik vervolgens, tevens als lid van de Concerntop, dit ook kunnen toepassen bij de creatie van een 50/50 joint-venture met het Chinese Sinochem.

Ook na mijn overstap van DSM naar een scale-up heb ik het bedrijf door een benodigde strategieherziening geleid waarin duidelijke keuzes zijn gemaakt gekoppeld aan een duidelijk implementatieplan.

Helicopterview
Als non-executive, als lid van de RvC van Van Eeghen sinds 2013, paste ik mijn opgedane kennis en ervaring toe in deze niet-operationele rol, maar wel dicht bij het management om vanuit de helicopterview echt mee te sturen op de grote lijnen.

Implementatie
Een strategie is niets zonder implementatie en dat heeft als een rode draad door mijn carrière gelopen. En mijn overstap in 2007 naar een kleine scale-up heeft de nadruk nog meer gelegd op de implementatie van de strategische keuze.

Privé

Ik woon in een heerlijk deel van Den Haag op loopafstand van het strand. Met liefde en belangstelling volg Ik de ontwikkeling van mijn dochter (2005) tot jonge vrouw. Trots ben ik ook op Stichting Lotje (www.stichtinglotje.nl), die ik in 2011 samen met Else Kodde heb opgericht. Met de focus op kinderen in achterstandswijken in Den Haag is de stichting inmiddels flink gegroeid en bereiken we duizenden kinderen per jaar. Daarnaast zet ik me bestuurlijk in voor de Haagse Voetbal- en Cricket vereniging Quick